Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Meclis Toplantısı
 

 
Birliğimiz 2018 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğünün 12. maddesi gereğince 25.05.2018 Cuma günü saat 14.00’de Öğretmenevinde yapılacaktır.
 
GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
3- 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabın Görüşülmesi,
4- Birlik Encümen Üyelerinin Seçilmesi,
4-  Dilek ve Temenniler,
5-  Kapanış.
 
 
 
 
 
Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık İçişleri Bakanlığı Aksaray Valiliği Bimer