Hayvan Barınakların Fiziki Şartları İyileştiriliyor
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi konusunda desteğini sürdürüyor. Büyük ve küçükbaş hayvan barınaklarını yapım ve tadilatı projelerinin yarısını bakanlık karşılayacak.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi konusunda desteğini sürdürüyor. Büyük ve küçükbaş hayvan barınaklarını yapım ve tadilatı projelerinin yarısını bakanlık karşılıyor.
 
  
SON BAŞVURU 31 MART
 
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ahır ve ağıl yapımı veya modernizasyonu (tadilatı) projelerine %50 destek(hibe) veriliyor. 2016 yılında yeni ahır ve ağıl yaptırmak veya tadilat yaptırmak isteyen hayvan yetiştiricileri müracaatlarını  31 Mart 2016 tarihine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bizzat gelerek başvurmaları gerekiyor.
 
  
İŞTE İSTENEN BELGELER
1-Hayvan varlığını gösterir belge (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerinden temin edilir.
 
2-İşletme Tescil Belgesi  (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerinden temin edilir.
 
3-Barınağın yapılacağı yerin güncel tapusu.
 
4-SSK müdürlüklerinden 5000 TL ve üzerinde borcu olmadığına dair veya borcun yapılandırıldığına diar belge.
 
5-Maliyeden borcu yok belgesi. 5000 Tl ye kadar olan borçlar müracaatı     engellemez.
 
6-Nüfus cüzdanının onaylı sureti.
 
  
Tüzel Kişilerden (Şirketler, Kooperatifler)  Müracaat Sırasında İstenecek Belgeler
 
1-Yukarda şahıslardan istenen 6 belgeye ek olarak aşağıdaki belgelerde istenecek.
 
2-Şirket temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınan yetkilendirme kararı.
 
3-Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihayi durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tasdikli örneği.
 
4-Tüzel kişilerin yatırım yapma ile ilgili yetkili kurullarından aldıkları yetki belgesi.
 
5-Tüzel kişiliğin Yatırım yapma ile ilgili yönetim kurulu kararı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ ​

 
​ ​
                                         
Cumhurbaşkanlığı         TBMM             Başbakanlık        İçişleri Bakanlığı   Aksaray Valiliği        E-Devlet                Resmi Gazete